ผลงานประจำปีการศึกษา 2556
ผลงานประจำปีการศึกษา 2556

รางวัลและผลงานประจำปีการศึกษา 2556

1.การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)ได้รับรางวัลชนะเลิศจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร


2.การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่  22

ณ เทศบาลตำบลเชียงคาน

การแข่งขัน เริง เล่น  เต้น  แดนซ์  ระดับชั้นปฐมวัยได้รับรางวัลชนะเลิศ3.การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 22

ณ เทศบาลเมืองตำบลเชียงคาน

การแข่งขันแสดงละครภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา