รางวัลและผลงานโรงเรียน
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น

นางสุปราณ๊  สระแก้ว  ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีจากคุุรุุสภา ปีการศึกษา ๒๕๕๕

นางสิริมาส  เรืองศรีมั้น  ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีจากคุุรุุสภา ปีการศึกษา ๒๕๕๕

นางจริยาภรณ์  ทิพยารมย์  ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึษา ๒๕๕๕

โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2558,22:43   อ่าน 493 ครั้ง