รางวัลและผลงานโรงเรียน
นางสุปราณี สระแก้วได้รับรางวัลการประกวดสื่อนวัตกรรมชนะเลิศอันอับ2 โครงการพัฒนาวิชาการของกลุ่มการศ
นายกนิวัต  เจียวิริยะบุญญามอบโล่ให้  นางสุปราณี  สระแก้วได้รับรางวัลการประกวดสื่อนวัตกรรมชนะเลิศอันอับ2   โครงการพัฒนาวิชาการของกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นกลุ่ม 11 ปี 2558 ในวันงานประชุมครูประจำปี เมศบาลเมืองนครพนม
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2559,22:49   อ่าน 407 ครั้ง