รางวัลและผลงานโรงเรียน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

เด็กหญิงรณิดา  รักษาวงค์,  เด็กหญิงศุภธิดา  ไตรรัตน์,เด็กชายชัยกฤต  ศรีสรรค์  ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศ อันดับ 1  ในการแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษา  ในงานมหกรรมการจัด

การศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดีเด่น  ปีการศึกษา  2559

โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,00:00   อ่าน 241 ครั้ง