รางวัลและผลงานโรงเรียน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science show) คณะวิทยาสาตร์แล

 เด็กหญิงปาริชาติ  สืบวงค์  ,เด็กหญิงแพรไหมทอง  ธรรมจันทร์,เด็กหญิงธมลวรรณ  ววงขุนทด  

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ในการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์  ( Science show)    คณะวิทยาสาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,21:29   อ่าน 311 ครั้ง