ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือรับการตรวจ ATK พร้อมส่งผลตรวจแก่ทางโรงเรียน (อ่าน 24) 15 พ.ค. 66
ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 (อ่าน 337) 01 ส.ค. 65
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ถนนบำรุงเมือง) นำโดยนางวิไลวรรณ สังข์เกิด ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อม นางศิริพร วังริยา รักษาราชการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รับมอบเกียรติบัตรและโล่เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ ประจำปี 2565 (อ่าน 347) 19 ก.ค. 65
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ถนนบำรุงเมือง) นำโดยนางวิไลวรรณ สังข์เกิด ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อม รก.รองผู้อำนวยการ นางศิริพร วังริยา และคณะครูร่วมขบวนแห่งานเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 333) 13 ก.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 475) 08 มี.ค. 65
ผลงานทางวิชาการ นางวิไลวรรณ สังข์เกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ (ถนนบำรุงเมือง) (อ่าน 639) 17 ก.พ. 65
รับค่าเครื่องแบบนักเรียน รับนม ค่าอาหารกลางวัน และใบงานนักเรียน (อ่าน 614) 31 ก.ค. 64
ประกาศสถานะการณ์เร่งด่วน (อ่าน 515) 24 มิ.ย. 64
ปฎิทินการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง) (อ่าน 452) 22 มิ.ย. 64
ประกาศเรียนชดเชยวันเสาร์ เทอม 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 600) 22 มิ.ย. 64
ประกาศรับนมโรงเรียน (อ่าน 467) 01 มิ.ย. 64
ประกาศวันที่รายงานตัวเข้าเรียน (อ่าน 575) 05 มี.ค. 64
การเรียนออนไลน์ (อ่าน 734) 17 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์เว็บไชต์โรงเรียน (อ่าน 2119) 19 ต.ค. 57