ครูประจำชั้นเตรียมปฐมวัย

นางสาวภัทรภร นันทิศาทวี
ครูผู้ดูแลเด็ก