ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงสากล ระดับประะถมศึกษา
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2562,12:46   อ่าน 378 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก จังหวัดนครพม
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,17:01   อ่าน 382 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science show) คณะวิทยาสาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,17:00   อ่าน 461 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดหนูน้อยเรือไฟ รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี สภากาชาดจังหวัดนครพนม
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,16:59   อ่าน 376 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม กิจกรรม OPEN HOUSE
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,16:57   อ่าน 542 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันร้องเพลงสากล
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,16:56   อ่าน 362 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคัดลายมือ ระดับ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,16:54   อ่าน 379 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,16:53   อ่าน 382 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กจังหวัดนครพนม ๒๕๕๙
ชื่อนักเรียน : ระดับชั้นปฐมวัย
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2559,10:06   อ่าน 483 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ การแข่งขันคัดลายมือ ระดับประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศศิภา อินภา
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2559,10:03   อ่าน 496 ครั้ง