ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลงานทางวิชาการ นางวิไลวรรณ สังข์เกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ (ถนนบำรุงเมือง)
ชื่ออาจารย์ : นางวิไลวรรณ สังข์เกิด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2565,16:51  อ่าน 3503 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กจังหวัดนครพนม สำนักการกีฬาและการท่องเที่ยว จังหวัดนครพนม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชรินทร์ สาลีเพ็ง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,22:15  อ่าน 534 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กจังหวัดนครพนม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเพชรี ซุนเฟื้อง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,22:13  อ่าน 532 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กจังหวัดนครพนม
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิภาพร รุ้งเรืองรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,22:11  อ่าน 526 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ในการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science show)
ชื่ออาจารย์ : นางสถาพร ตระแก้วจิตร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,22:08  อ่าน 498 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ในการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science show)
ชื่ออาจารย์ : นายอลงกรณ์ สิทธิกานต์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,22:07  อ่าน 517 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดหนู น้อยเรือไฟ รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิภาพร รุ้งเรืองรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,22:04  อ่าน 533 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science show)
ชื่ออาจารย์ : นางสุปราณี สระแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,22:00  อ่าน 549 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองเหรียญทอง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (นานาชาติ)
ชื่ออาจารย์ : นางศิริพร ภูนาคพันธ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,21:58  อ่าน 547 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันร้องเพลง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวญานิกา นกแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2560,21:56  อ่าน 551 ครั้ง
รายละเอียด..