ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารศรีเมือง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.16 KB
ข้อมูลเพิ่มเติม :