ครูพิเศษ

นายณรงศักดิ์ สุขรี
ครูชำนาญการ

นายสุรชัย เดชโบราณ
ครู คศ.1

นายนนทนัันท์ ครุฑกษัตริย์ไทย
ครูอัตราจ้าง

นายปริยะ คูสกุล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสิรินา มุงสุทธิสาร
ครู คศ.1

นางสาววราลักษณ์ บุญปัญญา
ครูอัตราจ้าง