ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2

นางสาววิภาพร รุ้งเรืองรุ่งโรจน์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางชัญญาภัค มีศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 0933256064