ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายสุรชัย เดชโบราณ
ครูผู้ช่วย

นายพัฒนะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2