ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (ถนนบำรุงเมือง) ค่ะ...
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือรับการตรวจ ATK พร้อมส่งผลตรวจแก่ทางโรงเรียน
ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ถนนบำรุงเมือง) นำโดยนางวิไลวรรณ สังข์เกิด ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อม นางศิริพร วังริยา รักษาราชการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รับมอบเกียรติบัตรและโล่เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ ประจำปี 2565
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ถนนบำรุงเมือง) นำโดยนางวิไลวรรณ สังข์เกิด ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อม รก.รองผู้อำนวยการ นางศิริพร วังริยา และคณะครูร่วมขบวนแห่งานเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ผลงานทางวิชาการ นางวิไลวรรณ สังข์เกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ (ถนนบำรุงเมือง)
รางวัลและผลงานโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๒ (ถนนบำรุงเมือง) เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การแข่งขัน SCIENCE SHOW ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และการแข่งขันเกม 24 แต้ม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชนะเลิศ การแข่งขัน cover dance
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงสากล ระดับประะถมศึกษา
ชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทหญิง
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 Story telling เล่านิทาน ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ข่าวการศึกษา
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER