ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 124) 08 มี.ค. 65
ผลงานทางวิชาการ นางวิไลวรรณ สังข์เกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ (ถนนบำรุงเมือง) (อ่าน 322) 17 ก.พ. 65
รับค่าเครื่องแบบนักเรียน รับนม ค่าอาหารกลางวัน และใบงานนักเรียน (อ่าน 292) 31 ก.ค. 64
ประกาศสถานะการณ์เร่งด่วน (อ่าน 287) 24 มิ.ย. 64
ปฎิทินการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง) (อ่าน 231) 22 มิ.ย. 64
ประกาศเรียนชดเชยวันเสาร์ เทอม 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 308) 22 มิ.ย. 64
ประกาศรับนมโรงเรียน (อ่าน 264) 01 มิ.ย. 64
ประกาศวันที่รายงานตัวเข้าเรียน (อ่าน 390) 05 มี.ค. 64
การเรียนออนไลน์ (อ่าน 578) 17 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์เว็บไชต์โรงเรียน (อ่าน 1958) 19 ต.ค. 57