กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปริยะ คูสกุล
ครูอัตราจ้าง

นายนนทนันท์ ครุฑกษัตริยไทย
ครูอัตาจ้าง