รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนเทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)
253 ถนนบำรุงเมือง   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511438


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :