รางวัลและผลงานโรงเรียน
ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูงทุ่ง
เด็กหญิงพรพิมล   จันทร์เพ็ง  ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูงทุ่ง  งาน open house ระดับประถมศึกษา ผู้ฝึกสอน ครูไสว   ภูนาคพันธ์  จัดโดย  โรงเรียนนครพนมวิทยาคม   จังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 323 ครั้ง