รางวัลและผลงานโรงเรียน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การวาดภาพระบายสี กิจกรรม Open house
เด็กหญิง กุลนันท์   ทองดีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การวาดภาพระบายสี  กิจกรรม  Open house   ระดับประถมศึกษา ฝึกซ้อมโดย  ครูศิริพร    ภูนาคพันธ์  จัดโดย  โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,14:38   อ่าน 311 ครั้ง