รางวัลและผลงานโรงเรียน
รางวัลชนะเลิศการประกวดคัดลายมือ ระดับประถมศึกษา
เด็กหญิง พิมพ์ชก     พูลสวัสดิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคัดลายมือ ระดับประถมศึกษา ฝึกซ้อมโดย ครูศิริพร    วังริยา  กิจกรรม open house จัดขี้นโดย  โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  จังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 378 ครั้ง