รางวัลและผลงานโรงเรียน
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Suduku ระดับประถมศึกษา
เด็กหญิง  กรรฑิมา   พนมนันทวัฒน์  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน  Suduku ระดับประถมศึกษา  ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค จัดโดย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ฝึกสอนโดย  ครูศิริพร    ภูนาคพันธ์ 
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2561,16:20   อ่าน 367 ครั้ง