รางวัลและผลงานโรงเรียน
ชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทหญิง
เด็กหญิงพรพิมล    จันทร์เพ็ง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทหญิง   เนื่องในงาน "เปิดบ้านวิชาการ  Open House เทา - แดง 2019" จัดโดย โรงเรียนนคพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม  ฝึกซ้อมโดย ครูไสว   ภูนาคพันธ์

โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2562,00:00   อ่าน 1042 ครั้ง